Project

Projectomschrijving
Opdrachtgever
Adres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Behandeld door

Windgebied
Terreincategorie


Een bouwwerk valt in deze strook wanneer de afstand van het water tot het pand kleiner of gelijk is aan 10 maal de gebouwhoogte.

Dakvorm


Er wordt uitgegaan van een gesloten gebouw met een luchtdichte onderconstructie.
Er wordt uitgegaan van een onbebouwde omgeving.
Volgens NPR 6708:2013 mogen de daarin behandelde dakbedekkingen in gevolgklasse CC1 worden ingedeeld. Daardoor mag worden uitgegaan van een belastingsfactor van 1,275. De berekening conform NPR 6708 is geldig voor daken met een helling tot 75 graden. Daarboven moeten extra voorzieningen worden getroffen.


Hoogte h (m)
Afmeting d1 (m)
Afmeting d2 (m)
Afmeting d3 (m)
Dakhelling (°)
Dakhelling onder (°)
De met een gemarkeerde velden zijn verplicht

Dakpan